Η 289/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Ανδρομάχης Καραγιάννη».

ΑΔΑ: Ψ76ΕΩΗΑ-ΝΣΦ
Ημ. Απόφ.: 17/05/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP