Η 29/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Μετακίνησης της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου»

ΑΔΑ: Ψ3Κ0ΩΗΑ-Ψ3Ω
Ημ. Απόφ.: 09/02/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP