Η 292/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Ακύρωσης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής 656/2017 που αφορά δικαστικά έξοδα»

ΑΔΑ: ΨΨΣ5ΩΗΑ-Μ0Χ
Ημ. Απόφ.: 17/05/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP