Η 312/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης όρων διακήρυξης του έργου:».

ΑΔΑ: 6ΕΗ5ΩΗΑ-2Β6
Ημ. Απόφ.: 13/06/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP