Η 314/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικές προσφορές) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: , προϋπολογισμού 273.969,85 ευρώ με ΦΠΑ»

ΑΔΑ: 6Ο5ΖΩΗΑ-14Ψ
Ημ. Απόφ.: 13/06/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP