Η 362/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «5ης Αναμόρφωση Προϋπολογισμού & τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018».

ΑΔΑ: ΩΣΞ2ΩΗΑ-ΚΚΡ
Ημ. Απόφ.: 11/07/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP