Η 401/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος στις όψεις του 15ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας και αποκατάσταση τμήματος μόνωσης (στηθαία) του 13ου Νηπιαγωγείου Χαλκίδας» με απευθείας ανάθεση

ΑΔΑ: ΨΒΚΚΩΗΑ-ΗΧΟ
Ημ. Απόφ.: 17/07/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP