Η 404/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Διομήδη Τσομώκου»

ΑΔΑ: 72ΛΧΩΗΑ-32Υ
Ημ. Απόφ.: 12/07/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP