Η 405/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017».

ΑΔΑ: 7ΙΠΣΩΗΑ-ΗΦΟ
Ημ. Απόφ.: 12/07/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP