Η 41/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο».

ΑΔΑ: 6ΝΧΚΩΗΑ-ΜΙΔ
Ημ. Απόφ.: 01/03/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP