Η 44/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Μετεγκατάστασης της Λαϊκής Αγοράς της Δ.Ε. Ν. Αρτάκης για το έτος 2019».

ΑΔΑ: ΩΛΒΡΩΗΑ-Ξ6Δ
Ημ. Απόφ.: 06/03/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP