Η 450/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Μη άσκησης ένδικου βοηθήματος (Διαταγή πληρωμής που αφορά απαίτηση Λάζαρου Κατσικούλη)».

ΑΔΑ: 7Υ46ΩΗΑ-ΚΣΟ
Ημ. Απόφ.: 12/09/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP