Η 451/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Μερικής ακύρωσης της 305/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 223/2018 απόφαση του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

ΑΔΑ: Ω7ΗΨΩΗΑ-ΞΥΩ
Ημ. Απόφ.: 12/09/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω7ΗΨΩΗΑ-ΞΥΩ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP