Η 453/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών και την εκτέλεση υπηρεσιών για υφιστάμενες βλάβες σε οχήματα-μηχανήματα για τις ανάγκες του Δήμου του Δήμου, προϋπολογισμού 69.500,00 με Φ.Π.Α.»

ΑΔΑ: ΩΣ0ΣΩΗΑ-ΕΜΠ
Ημ. Απόφ.: 12/09/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΣ0ΣΩΗΑ-ΕΜΠ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP