Η 459/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων διμήνου Μαΐου – Ιουνίου 2017»

ΑΔΑ: Ω5ΗΕΩΗΑ-ΨΩΖ
Ημ. Απόφ.: 09/08/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP