Η 460/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων εφαρμογής σχεδίου πόλεως»

ΑΔΑ: 7ΖΙ9ΩΗΑ-ΠΩΔ
Ημ. Απόφ.: 09/08/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP