Η 461/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017»

ΑΔΑ: 675ΧΩΗΑ-Τ4Ω
Ημ. Απόφ.: 09/08/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP