Η 47/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Λήψης μέτρων οδικής ασφάλειας στις περιοχές με πλημμυρικά φαινόμενα της πόλεως Χαλκίδας».

ΑΔΑ: Ψ9ΤΒΩΗΑ-Φ39
Ημ. Απόφ.: 08/03/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP