Η 51/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: Ω3ΣΛΩΗΑ-Λ55
Ημ. Απόφ.: 21/03/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP