Η 519/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Σύστασης πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Αγίου Νικολάου έτους 2018 και ορισμού υπολόγου».

ΑΔΑ: 63ΖΡΩΗΑ-ΝΤΖ
Ημ. Απόφ.: 10/10/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP