Η 52/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση Πρακτικού Νο 1 της δημοπρασίας του έργου:

ΑΔΑ: 6ΥΣΧΩΗΑ-Τ8Ψ
Ημ. Απόφ.: 07/02/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP