Η 520/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Πρακτικού Νο 2 (έλεγχος των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) της δημοπρασίας του έργου: , προϋπολογισμού 170.600,00 € με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: ΩΤΜΕΩΗΑ-Τ30
Ημ. Απόφ.: 10/10/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP