Η 523/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1.531/2018».

ΑΔΑ: 6ΣΛΒΩΗΑ-521
Ημ. Απόφ.: 11/10/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΣΛΒΩΗΑ-521"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP