Η 524/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1.532/2018».

ΑΔΑ: 7ΣΒΕΩΗΑ-Κ0Ξ
Ημ. Απόφ.: 11/10/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP