Η 53/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης 56 στρεμμάτων στη θέση “Αλυκή Κοπανά” (αριθμός ακινήτου 456) της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Λαμψάκου, Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 7ΝΔ2ΩΗΑ-ΕΧ3
Ημ. Απόφ.: 13/03/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP