Η 537/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Αποδοχή των Όρων Πρόσκλησης με Κωδ. 69 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ : 4276) από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφ. Στ. Ελλάδας και Υποβολής Πρότασης στο Ε.Π. “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020 της Πράξης με τίτλο “Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος – Ανάπλαση (άξονα) επί των : Λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου και Οδ. 28ης Οκτωβρίου”, της Εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Χαλκιδέων, για Συγχρηματοδότηση από ΕΤΠΑ της Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ».

ΑΔΑ: 6ΛΙΚΩΗΑ-ΖΤΕ
Ημ. Απόφ.: 19/11/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΛΙΚΩΗΑ-ΖΤΕ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP