Η 54/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης υποχρεωτικών δαπανών (βάσει του άρθρου 158 παρ. 1 και του άρθρου 160 Ν.3463/2006)

ΑΔΑ: Ω1Η9ΩΗΑ-57Γ
Ημ. Απόφ.: 07/02/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP