Η 55/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ψήφισης πίστωσης για καταβολή τακτικής επιχορήγησης του δημοτικού ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. για τον μήνα Φεβρουάριο 2018

ΑΔΑ: Ω6ΔΒΩΗΑ-7ΛΟ
Ημ. Απόφ.: 07/02/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP