Η 57/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί επαναδέσμευση συνεχιζόμενης σύμβασης (βάσει του άρθρου 158 παρ. 1 και του άρθρου 160 Ν.3463/2006)

ΑΔΑ: 63ΗΜΩΗΑ-Α7Τ
Ημ. Απόφ.: 07/02/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP