Η 578/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Κατάρτισης “σχεδίου” προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2019 μετά τη συμμόρφωσή του με τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.»

ΑΔΑ: Ω5Φ7ΩΗΑ-0ΦΒ
Ημ. Απόφ.: 08/11/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5Φ7ΩΗΑ-0ΦΒ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP