Η 581/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Ακύρωσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2360/2018».

ΑΔΑ: Ω6ΞΣΩΗΑ-Τ7Π
Ημ. Απόφ.: 07/11/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω6ΞΣΩΗΑ-Τ7Π"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP