Η 59/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης – Κατακύρωσης για τον ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο:“ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ” προϋπολογισμού 289.068,80 ευρώ με Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: 6Δ3ΠΩΗΑ-ΖΗΒ
Ημ. Απόφ.: 14/02/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP