Η 606/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί εγκριση 3ου πρακτικού (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: “Υπηρεσίες για την ασφάλιση των οχημάτων – μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Χαλκιδέων”, προϋπολογισμού 61.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

ΑΔΑ: ΩΛΕΝΩΗΑ-4ΞΤ
Ημ. Απόφ.: 11/10/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP