Η 62/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Επαναδεσμεύσεις συνεχιζόμενων συμβάσεων (βάσει του άρθρου 158 παρ. 1 και του άρθρου 160 Ν.3463/2006)»

ΑΔΑ: ΩΖΕ1ΩΗΑ-Μ34
Ημ. Απόφ.: 14/02/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP