Η 641/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση Πρακτικού Νο 2 της δημοπρασίας του έργου: , προϋπολογισμού 65.000,00 € με ΦΠΑ

ΑΔΑ: ΩΙ6ΡΩΗΑ-64Κ
Ημ. Απόφ.: 04/12/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP