Η 642/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση των δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Tοπικής Κοινότητας Ν. Λαμψάκου για την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής

ΑΔΑ: Ω9ΜΝΩΗΑ-ΟΝΑ
Ημ. Απόφ.: 05/12/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP