Η 656/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης απόδοσης λογαριασμού του αρ. 2.068/2018 Χρηματικού Εντάλματος Πάγιας Προκαταβολής Τ.Κ. Νέας Λαμψάκου».

ΑΔΑ: ΩΩΟΕΩΗΑ-57Ξ
Ημ. Απόφ.: 17/12/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP