Η 662/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 2ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Οικονομικές προσφορές) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας εργαζόμενων του Δήμου Xαλκιδέων για το έτος 2018, προϋπολογισμού 146.619,71 ευρώ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: 6ΒΡΜΩΗΑ-Ω00
Ημ. Απόφ.: 03/01/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΒΡΜΩΗΑ-Ω00"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP