Η 67/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016 για την ανάθεση του έργου “Υποβιβασμός στάθμης νερού περιοχής “Σουβάλα” Δοκού που πλημμυρίζει και βρίσκεται ανατολικά της Χαλκίδας, με άντληση”»

ΑΔΑ: 6ΕΥΞΩΗΑ-ΑΦΚ
Ημ. Απόφ.: 02/04/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΕΥΞΩΗΑ-ΑΦΚ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP