Η 670/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Ακύρωσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1745/2017»

ΑΔΑ: 60ΚΛΩΗΑ-8ΦΞ
Ημ. Απόφ.: 08/11/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP