Η 677/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Ψήφισης πίστωσης για καταβολή τακτικής επιχορήγησης του δημοτικού ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. για τον μήνα Νοέμβριο 2017»

ΑΔΑ: 7Ν6ΚΩΗΑ-ΝΜΜ
Ημ. Απόφ.: 08/11/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP