Η 70/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του Δήμου Χαλκιδέων».

ΑΔΑ: 6Ε4ΝΩΗΑ-Ο9Η
Ημ. Απόφ.: 03/04/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP