Η 738/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση 1ου Πρακτικού (Δικαιολογητικα συμμετοχης-Τεχνικη προσφορα) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: για το έτος 2017, προϋπολογισμού 161.200,00 Ευρώ με ΦΠΑ

ΑΔΑ: ΨΘ32ΩΗΑ-ΗΞ9
Ημ. Απόφ.: 06/12/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP