Η 743/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017

ΑΔΑ: ΩΩ9ΚΩΗΑ-ΣΡΜ
Ημ. Απόφ.: 06/12/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP