Η 744/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις επικειμένων εφαρμογής σχεδίου πόλεως

ΑΔΑ: ΩΓΒΟΩΗΑ-ΓΟ4
Ημ. Απόφ.: 06/12/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP