Η 746/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης για πληρωμή βάσει δικαστικών αποφάσεων

ΑΔΑ: 6ΥΡΞΩΗΑ-26Μ
Ημ. Απόφ.: 06/12/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP