Η 9/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των από 20-11-2017 πρακτικών διεξαγωγής φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων διαφημιστικών πλαισίων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης

ΑΔΑ: ΩΞΒΧΩΗΑ-1Δ3
Ημ. Απόφ.: 11/01/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP