Η 95/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Εκδίκασης ενστάσεων κατά των υπ’ αρ. 149/30-4-2015 & 88/22-3-2016 αποφάσεων Δ.Σ. Χαλκίδας για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης και την εκ νέου επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 144 για την ιδιοκτησία Καρέντζου Δέσποινας & Σιδέρη Ιωάννας»

ΑΔΑ: 7Ξ77ΩΗΑ-1ΝΡ
Ημ. Απόφ.: 20/04/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP