Η 97/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Μετεγκατάστασης της Λαϊκής Αγοράς Δ.Ε. Ν. Αρτάκης, λόγω λήξης του προκαθορισμένου χρόνου εγκατάστασης, στην Λ. Φανερωμένης».

ΑΔΑ: ΩΓΜ3ΩΗΑ-ΦΗΔ
Ημ. Απόφ.: 10/05/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP