Η αρίθμ.242/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης»

ΑΔΑ: ΨΑ5ΧΩΗΑ-89Λ
Ημ. Απόφ.: 31/12/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΑ5ΧΩΗΑ-89Λ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP